NHƯỢNG QUYỀN

Bài toán kinh tế siêu lợi nhuận khi mở PHỞ CƯỜI, O HUẾ

Bài toán kinh tế siêu lợi nhuận khi mở PHỞ CƯỜI, O HUẾ

Với nhu cầu về đầu tư kinh doanh tăng cao trong nền kinh tế thị trường hiện tại. Hầu hết chủ đầu tư luôn phải xem xét, cân nhắc kỹ...

Xem chi tiết

Danh sách khách hàng tiêu biểu

Danh sách khách hàng tiêu biểu

Cửa hàng O Huế tại thành phố Thanh Hóa, do chị Hiền làm chủ. Đang trong giai đoạn tìm kiếm mặt bằng. Cửa hàng O Huế tại Hà Tĩnh, do Chị...

Xem chi tiết

Hợp đồng nhượng quyền cửa hàng mẫu

Hợp đồng nhượng quyền cửa hàng mẫu

CÔNG TY TNHH NHƯỢNG QUYỀN QUỐC GIA Số :…./20…/HĐOH-NQQG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội,...

Xem chi tiết

Hợp đồng cơ bản

Hợp đồng cơ bản

CÔNG TY TNHH NHƯỢNG QUYỀN QUỐC GIA Số :…./20…/HĐOH-NQQG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội,...

Xem chi tiết

0966.022.023 0946.481.486