NHƯỢNG QUYỀN

Danh sách khách hàng tiêu biểu

Cửa hàng O Huế tại thành phố Thanh Hóa, do chị Hiền làm chủ. Đang trong giai đoạn tìm kiếm mặt bằng.
Cửa hàng O Huế tại Hà Tĩnh, do Chị Oanh làm chủ, đã khai trương và đi vào hoạt động ngày 02/09/2016 .
[elegance-modal-box]
0966.022.023 0946.481.486